من ارتیستای زیادیو توی شبکه های مجازی دنبال میکنم و به همشونم حسودی میکنم و بترکن اه

ولی چهره هایی که usuba kagerou میکشه رو از همه بیشتر دوست دارم. یو نو چیز خاصی ندارن. فوق العاده انیمه ای و کلیشه ان ولی خیلی به شخصیتایی که تصور میکنم نزدیکن. حالا چه oc باشن چه شخصیتای یه کتاب یا هر چی

اوه گاد خیلی دوسشون دارم :( 

اگه یه روزی به یه جای خوبی رسیدم میخوام که استایلم یه چیزی تو همین مایه ها باشه. نمیدونم این کپی حساب میشه یا نه؟ هممم...