بعضی وقتا حس میکنم از اونجایی که هستم کنده شدم و پرت شدم یه جای خیلی دور تر . انگار که هر چی و هر کسی که تا حالا میشناختم توی یه دایره بزرگه ولی من جزوش نیستم. بیرون اون دایره شناورم  و دارم همشونو از بیرون نگاه میکنم . گیج و منگم که ها؟ اینجا چه خبره؟ این ینی چی؟چرا اینجوریه؟ چرا من نمیدونستم؟
همه چی برام غریبه میشه و حتی ادمایی که بهم نزدیک هستن رو هم نمیفهمم.
خیلی احساس عجیب غریبیه.خیلی....