امروز فاطمه رو تو دانشگاه دیدم. بعد همش حس میکنم سارا رو دیدم 

اخه حتی شبیه همم نیستن . شاید مثلا لاغریشون همم...

ولی شبیه سارا تو دانشگاه زیاده. اصن تو قم زیاده . همشونم لاغر و قد بلند

wtf سارا.wtf..