چهار تا چیز از لوازم التحریر خریدم

 بعد یارو میگفت این نوک اتود 2 تومنه این یکی 5 و 500 کدومو میخوای؟

منم خواستم اقتصادی عمل کنم گفتم 2 تومنیه رو بده 

اومدم خونه ببینم چقدر شد دیدم زده 42 تومن عرر XD اون یکی نوکرو برمیداشتم هم هیچ تغییری نمیکرد ، تازه نوک با کیفیت تری هم میگرفتم XD