چند روزه یه احساس مسخره ای خرمو گرفته ولم نمیکنه
شدم مثل یه تیکه گوشت بی خاصیت
هیچ کاری نمیتونم بکنم . هیچ کاری
کتابی که شروع کردم بعد 4 روز تازه 70 صفحه رفته جلو
تو این یه هفته کلا دو تا طرح بیشتر نزدم
اون همه ویدئو اموزشی و کوفت و زهر مار دانلود کردم هیچ کدومو ندیدم
قلمم داره تو کمد خاک میخوره و گس وات
فردا کلاس دارم و قراره بیشتر توی این وضعیت فرو برم. Ha