وقتی یه فن ارت فوق العاده خوشگل و زیبا و خفن و اوه گاد غم انگیز میبینم ( مخصوصا اگه از otp ام باشه) چند لحظه اون تبو میبیندم ، چند تا نفس عمیق میکشم ، به خودم و به ارتیست مورد نظر فحش میدم بعدشم میرم میشینم ساعت ها نگاش میکنم.