شده یه چیزیو واقعا واقعا واقعا بخواید اونقدری که تمام مدت بهش فکر کنید و برای رسیدن بهش نقشه بکشید و هی رویا پردازی کنید ولی از تنبلی کاری نکنید؟ : (

درمان چیست؟ :(