پرفکت ترین بخش فرزندان هورین؟ دیس: 

چقدر تصویرش باشکوهه :( 

اولمو بیبی :(

و پرفکت ترین بخش داستان های ناتمام؟ اوه پرفکت ترین تو کل آثار تالکین ؟ فاکینگ دیس :

و میدونیم که به گیملی به جای یکی سه تا تار مو داد

 Bitch 😂😂