شب که میشه
شب که میشه به چیزای وحشتناکی فکر میکنم. نمیخواما! انگار که خودشونو کم کم جا میدن
ترسناک و منفورن
انقدر که میخوام بمیرم. جدی جدی میگم ای کاش بیدار نشم . به چه امیدی روز بعد پا شم؟ اگه فردا بشه و فلان اتفاق بیفته چی؟  میمیرم میمیرم میمیرم
از شبا متنفرم 

+ از اون موقعی که تصمیم گرفتم نزارم حالم بد بمونه وضعیت خیلی بهتر شد
ولی حس میکنم دیگه نمیتونم...