هر چی بزرگتر میشم احساس میکنم کوچیکتر میشم !

آی مین یو نو مثلا هر سال شاید چهره م و بدنم تغییر کنن و بزرگتر به نظر بیام ولی عقلم یه سال کوچیکتر میشه !

آی مین مثلا من الان 19 سالمه ولی 14 سالمه در حقیقت