من که فکر نکنم هیچ وقت از کسی romantically خوشم بیاد

ینی هر چقدر طرف هات و خوشتیپ و خفن باشه اخرش اولین چیزی که میگم اینه : وااایی بچمو نیگااا گوگولی کیوت :|