چرا من زبون ندارم؟

چرا نمیتونم مثل ادم از حقم دفاع کنم و اون چیزی که تو ذهنمه رو بگم؟

چرا همیشه دستپاچه میشم و هر چی میخواستم بگم یادم میره؟

Ughhh چند بار دیگه باید سرم کلاه بره تا ادم شم؟