اگه اهنگی میشناسین که به نظرتون مناسب خوندن ارباب حلقه ها ست لطفا معرفی کنید :((