!Boku wo mite! Boku wo mite

....Boku no nakano kaibutsu ga konnani wo kikunatta yo