چند وقته دارم به طور جدی به تغییر فکر میکنم

یه جورایی خسته شدم

راکد شدم . همه چی راکد شده . هیچی اینجوری به درد نمیخوره

دیگه نمیخوام کسی باشم که دنبال بقیه راه بیفته

من شخصیت خودمو دارم برای چی زندانیش کنم؟ چرا نزارم بقیه بفهمن دقیقا چی تو سرمه؟

و یا چرا باید بشینم یه گوشه و حرص بخورم در صورتی که میتونم خیلی خیلی بهتر از اونا باشم؟

من یه تغییر میخوام

من یه پرتقال جدید میخوام...