اگه من مثل زینب بودم همون دفعه اول میرفتم جلو میگفتم عههه توام فلان و اینا و شروع میکردم به حرف زدن باهاش ولی من مثل زینب نیستم و مجبورم فقط از دور نگاش کنم :(


+این زینب ادم فوق العاده ایه. خیلی شلوغه و یه جا اروم نمیشینه .با همه ارتباط برقرار میکنه. کاری نداره طرف کوچیکه بزرگه دختره پسره. با همه حرف میزنه و شوخی میکنه و من به شخصه احساس میکنم اونا هم واقعا از حرف زدن باهاش لذت میبرن

هر جا میره دوست پیدا میکنه و سعی میکنه بهش خوش بگذره

اگه فقط یخورده شبیهش بودم :( ....