یه لحظه تصمیم میگیرم نزارم این جریان مسخره منو با خودش ببره و خودم زندگیمو پیش ببرم و میشم پر از ارزو ولی یه لحظه بعد کاملا ناامید میفتم رو مبل و به این فکر میکنم چه ادم بیخودی ام و فقط دارم اکسیژن الکی مصرف میکنم و اگه نبودم ولی بهتر میشد