کاری به این ندارم که حجاب خوبه یا بده یا چی

ولی خب یکی از دلایلی که ازش خوشم نمیاد اینه که نمیتونم افکار و شخصیتمو با لباسام نشون بدم

یه موجود چادری همیشه چادریه و همیشه سیاهه. هیچ وقت نمیتونی بفهمی چی تو کلشه . نمیتونی هیچ پیش بینی از باطنش داشته باشی

اگه چادری نباشی کارت راحت تره . بیشتر میشه تو لباس پوشیدن مانور داد ولی بازم اونطور که میخوای نمیشه

و نه فقط لباس . نمیتونی کیف یا کفشی که میخوای رو برداری چون به اون تیپ سیاه و با شخصیت !!!! نمیخوره

و یا حتی موها. نمیتونی رنگشون کنی یا اونجور که دلت میخواد ببندیشون...

و من هنوز نتونستم استایل خودمو پیدا کنم.چیزی که مختص خودم باشه و باهاش شناخته بشم...