چقدر این دختر گوگوله اخه

چرا رشتش باید معماری باشه؟

شاید من توی دنیای موازی همکلاسش باشه :'")