یکی تو کلاس هست شبیه این ایدلای مرد کره ایه. خیلی گوگوله.ظریف مریفم هست

ها شبیه لوهانه *-*

+دختره =))