اخرش با وجود این همه مراقبت  سرما خوردم

خداوند ابریزش بینی و گلو درد را لعنت کند


+ یه نت درست حسابی هم بده من این مانگا ها و کتابام رو بخونم غمباد نگیرم