چطوری میتونی تفکر درست رو از غلط تشخیص بدی وقتی که همه فکر میکنن دارن راه درست رو میرن؟