فکر کنم اون لیست بعد کنکور قراره تا دوسال  دیگه بمونه :|
البته چند تا از کتابارو خوندم ولی خب بازم کمه
اصلا اون تابستونی نیست که میخواستم
تنبلی میکنم .نمیدونم چیکار کنم :(