میخوام همه ی اون چیزایی که این همه سال نگهشون داشتم و تحملشون کردم رو بالا بیارم...