دریافت

این عکسو که میبینم یاد یه داستانی میفتم که قبلا خوندم

فکر کنم کتابش کوچیک بود و یادمه یه صحنش برف بود(؟) و یه دختر داشت به قهرمان داستان کمک میکرد

نمیدونم شاید اگه بگردم کتابو پیدا کنم و یا شاید اصلا اونی که من یادم مونده یه چیز دیگه باشه

ها یادم اومد.انگاری دو تا برادر بودن .دو قلو (؟) یکیشون توی طبیعت وحشی بود و اون یکی دیگه توی شهر.شایدم برادر نبود.اون یکی سرخپوست بود؟ 

اخ خدایا T_T  فکر کنم اصلا کتابرو ندارم ولی میخوامش :((