هر چیزی که برام اهمیت داشت 

هر چیزی که دوسش داشتم

همشون دارن از دست میرن...دیگه نمیخوامشون...