این پست اسپویل داره اکه کسی توکیو غول رو نخونده رد شه ازش

من دیگه نمیتونم تحملش کنم.یو نو احساس میکنم داستلن وارد یه سراشیبی وحشتناک شده.نمیدونم شایدم فقط منم که اینجوری فکر میکنم.ولی من تا قبل re رو خیلی بیشتر دوست داشتم.داستان بهتر پیش میرفت.الان فقط داره کش میاد.نمیخواد تمومش کنه.و بدترین چیز در موردش صحنه های س*س توکا و کانکی بود.آی مین من عشقی بینشون احساس نکردم.صرفا یه جور علاقه و خجالت کشیدن و اینا بود.ازش در مورد هیده میپرسی بعد میپری روش بوس بوس؟ وات د فاز توکا. و بعدشم حامله شدنش... الانم یه عکس دیدم که مراسم ازدواجشون بود و خب دیگه واقعا غیر قابل تحمل شد. البته خیلیا الان راضین و به نظرشون همچنان عالی داره پیش میره ولی من اینطور فکر نمیکنم

لعنتی من حتی توکن شیپرم نبودم :(

هر چند من هنوزم ایشیدا رو دوست دارم و برای خودش و کارهاش احترام قائلم بالاخره توکیو غول داستان اونه و میتونه هر جور دوست داره اونو پیش ببره.فعلا صبر میکنم تا ببینم چی پیش میاد.امیدوارم منو راضی نگه داره چون واقعا توکیو غول رو دوسش داشتم :(