وقتی حالت بد میشه اعصابمو میریزی به هم

میخوام کتکت بزنم.انقدر سرت داد بزنم تا حالیت شه این چیز مسخره ای که به خاطرش ناراحتی حتی ذره ای ارزش فکر کردن نداره

به درک که همه چی ریخته به هم

به درک که ولت کرده

به درک که کاری از دستت بر نمیاد

برای من اصلا مهم نیست اون یارو الان داره چه غلطی میکنه یا حالش چجوریه 

اونی که اهمیت داره تویی که توی الاغ اصلا حالیت نیست

پس فردا اگه ناراحتی اعصاب گرفتی افتادی مردی میفهمی

نفهممممممم