مشکات میخواد بره کلاس موسیقی

ولی بابا نمیزاره

ینی تا حالا نگفته نمیزارم ولی از حرفاش معلومه

مامانم در ظاهر قبول کرده ولی ته دلش راضی نیست

خواهر بیچاره ی من مونده چیکار کنه....