وقتی یه مانگا رو تموم میکنم یه احساس پوچی وحشتناکی میکنم

هیچ وقت با انیمه اینجوری نشدم شاید فقط یکی دوبار

نمیدونم...یه احساس عجیبیه

بدم نمیاد ازش ولی دوسشم ندارم...نه فکر کنم دوسش دارم...

حیف اهنگی نیست که منو یاد توکیو غول بندازه...