یکی از چیزایی که باعث میشه من از یک انیمه/مانگا/کتاب/فیلم متنفر بشم اینه که دوتا برادر و یا دوتا خواهر عاشق یه نفر بشن

نمیتونم تحملش کنم...