میتونم تا صبح خیالبافی کنم

حیف که نمیشه توی دنیای واقعی ببینمش.شایدم بشه؟

دارم توی دنیایی از احتمالات مختلف زندگی میکنم

هیچ چیز زندگی من صد در صد نیست

احساس میکنم خودمم دارم جزئی از این احتمال ها میشم...