فلسفه ی عزاداری چیه؟

خب ما همه میدونیم که طبق گفته ی روایات خود ائمه از شهادت خودشون خبر داشتن.و حتی پیامبران و امامان قبلی هم از شهادت اونا

و خب اونوقت عزاداری چرا؟

چطوریه که مثلا پیامبر میگه فرزندم فلان جا کشته میشه و مردم اینکارو میکننن و همه هم گریه میکنن ؟

اینکه بدونی قراره چه بلایی سرت بیاد ولی کاری نکنی برام قابل درک نیست تازه یه امتم تا هزار و اندی سال بعد باید برات گریه کنن و به خاطر همین کلی ثواب ببرن و برن بهشت !!

نمیدونم.شاید من هنوز نمیفهمم ولی مشکل اینه بزرگ تر از من هم نمیفهمه و اونم میگه ما درک نمیکنیم...