فردا برم کلاس یا نه؟ 😞
+بابام نیست.رفته بندر
به خاطر همینم احتمالا برای شبای قدر نریم خونه پدربزرگم و من از این بابت بسی خوشحالم
حالا تازه یاد گرفتن سحری هم بدن 😒خوبه والا...