ترس چیز مزخرفیه

ولی خب چیزیه که من الان مدت هاست دارم.از چی؟ از همه چی !

و امسال شدت پیدا کرده

تا به حال اتفاقی برام نیفتاده (البته اگه اون تاکسی رو فاکتور بگیریم) ولی مثل چی میترسم برم بیرون و از پیاده روی هم متنفر شدم حتی اگه با کس دیگه ای باشم

تو خونه هم احساس امنیت نمیکنم

احساس میکنم هیچی و هیچ کس نیست که از من محافظت کنه. خودمم نمیتونم

باید برم به جایی که احدی زندگی نمیکنه.تو کوه و در و دشت

احتمالا اونجوری خیالم راحت بشه.فوقش از بلایای طبیعی میمیرم کسیم مزاحمم نمیشه :(