حدود دوماه بود که یه کتاب سفارش داده بودم ولی نمیومد

یه ماه بعد زنگ زدیم و گفتن اره درسته همچین سفارشی هست و اینا

بعد یه ماه بعدم گذشت ولی نیومد

امروز دوباره زنگشون زدیم....

شماره خونمونو اشتباه وارد کرده بودم :| به جای 6 اخرش 7 نوشته بودم :|

بیچاره ها از بس به این شماره زنگ زدن نزدیک بود فحش بخورن دیگه :|

حتما چقدرم به ما فحش دادن :|

خدایا :|