یه داستان خوندم خیلی جالب بود
انگار گذشته ی خیلی دوری بود.خیلی خیلی دور.اونقدر که همه نابود شدن و بعد ما به وجود اومدیم
یا میتونه اینده باشه.اینده ای که ما خیلی وقت پیش نابود شدیم و حالا داستان نابود شدن اونا بود
باید بزارمش بخونید
ستاره ها ستاره ها...