دوتا عکس احساساتمو خیلی برانگیختن ولی نمیتونم اینجا بزارم چون اسپویل داره :(