این یه ماه آخر چقدر مسخرس

چقدر بی روح و چقدر زشت

باید نگران باشم ولی نیستم

دیگه هیچی نمیدونم

حتی نمیدونم باید چه حسی داشته باشم

نمیدونم بعدا پشیمون میشم یا نه

نمیدونم بعد کنکور قراره با زندگیم چیکار کنم.نمیخوام جریانش منو با خودش ببره 

انگاری دنیا داره به آخر میرسه.نمیرسه ولی انگار که میرسه.انگار که کم کم دارم به تهش نزدیک میشم

از کنکور رد میشم و بعدش هیچی.یه زمین بایر.

بعدش به پشت سرم نگاه میکنم. میتونم دو تا چیز ببینم : 1خرابه های یه شهر 2 خود یه شهر

پس انگار اینجا پشیمون میشم ولی شایدم نشم. خرابه های یه شهر  علاوه بر این که ترسناکه زیبا و باشکوه هم هست

هر کدوم رو که ببینم نمیتونم برگردم.دیوونگیه

شایدم بتونم؟

نمیدونم.من هیچی نمیدونم....