به طرز وحشتناکی دارم زیاد میخورم

سابقه نداشته

ینی از اون ماه رمضونی که اون رژیم سختو گرفتم دیگه زیاد نمیخوردم

ولی الان از چند روز قبل ماه رمضون شروع شد و الانم بدتر شده

 میترسم دوباره چاق بشم T_T

ولی بین خودمون باشه خیلی کیف میده TvT

خودم که آشپزی کنم گند میزنم.باید مشکاتو مجبور کنن برام از اون غذاهای خوشمزه درست کنه TvT

عاه دوباره گشنم شد :|