من الان توی ماه رمضون باید بشینم پاندورامو بخونم نه فیزیک نه گسسته نه هیچ کوفت دیگه ای
من الان باید قربون صدقه گیلبرت برم.به وینسنت فحش بدم  (ولی در خفا قربونش میرم)
از دست بریک بخندم
عاه شارون TvT
اکو رو بغل کنم
به خاطر اسکار و الیوت گریه کنم 
برای عشقم گورن عر بزنم T_____T
به موچیزوکی فحش بدم
با اون صحنه ی اون اخرش که همشون توی مهمونی چای هستن و خیلیم خوشحالن جامه ها بدرم :(((((((
نه اینکه نگران فیزیک و گسسته و کنکور باشم :((