اینکه یه خانواده مذهبی داشته باشی چیز بدی نیست

فقط اینکه هر کاری بکنی فکر میکنن احتمالا داری کافر میشی و از دست رفتی

و به این اصلا فکر نمیکنن که ممکنه کمی کمی نظراتت با اونا فرق داشته باشه و تو دیگه اون دخترک مومن نه ساله ای که تو نظرشون فرشته بودی نیستی

و اینکه به این فکر نمیکنن که ممکنه اینکاراشون تاثیر خیلی بدتری داشته باشه

و به این فکر نمیکنن که هر کاری بکنن اونا مالک تو نیستن و قرار نیست توی تمام تصمیمات زندگیت دخالت کنن ( مطمئنن تا وقتی که به خودت و یا اونا صدمه ای نزنی)

دارم خسته میشم از دستشون...


+از حالت غذا خوردنش متنفرم

حالم به هم میخوره...